Zakladanie s.r.o.

- Zakladanie s.r.o. - vyhotovenie dokumentov

- Zmeny v s.r.o. 

- Konečný užívateľ výhod

- Zakladanie živností 

- Zmeny v živnosti , pozastavenie a zrušenie živností